gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Immunogenność szczepionki frakcjonowanej podczas epidemii żółtej febry – raport wstępny ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Natomiast nasza kohorta obejmowała dzieci i dorosłych obu płci, a szczepionkę podawano w masowej kampanii. Biorąc pod uwagę ustawienie kampanii, warto zauważyć, że nasze wyniki były podobne do wyników z badań kontrolowanych. W 2003 roku w DRK szczepionka przeciw żółtej febrze została wprowadzona do programu szczepień dziecięcych i jest podawana dzieciom w wieku 9 miesięcy.21 Rutynowe stosowanie szczepionki przeciw żółtej febrze prawdopodobnie wiąże się z wyższym wskaźnikiem seropozytywności wyjściowej, który znaleźliśmy wśród dzieci. 12 lat lub młodsi, niż znaleźliśmy wśród innych grup wiekowych. Ogólna ocena seropozytywności w okresie obserwacji i częstości serokonwersji nie różniła się istotnie w poszczególnych grupach wiekowych, chociaż obserwowano różnice we wzorcowych średnich geometrycznych. Ponadto, uczestnicy, którzy byli w wieku 50 lat lub starsi, rzadziej niż młodsi uczestnicy mieli odpowiedź immunologiczną, jeśli mieli przeciwciała neutralizujące na początku. Kilka prób szczepionek przeciw żółtej gorączce sugeruje niższą odpowiedź immunologiczną na szczepienie wśród dzieci niż wśród dorosłych.5 Ponadto dane sugerują, że starsi dorośli mogą nie wykazywać tak silnej reakcji na szczepionkę przeciw żółtej gorączce lub inne szczepionki, co młodsi dorośli.2, 14,22
Chociaż stwierdziliśmy nieznacznie niższą częstość serokonwersji wśród uczestników płci żeńskiej niż wśród mężczyzn, średnie geometryczne miana po szczepieniu były podobne u obu płci. Nieco wy.szą odpowiedź immunologiczną na szczepionkę wśród mę.czyzn odnotowano tak.e w próbach, w których zastosowano szczepionkę z pełną dawką .ółtej gorączki, 23-25, co sugeruje, .e obserwowana ró.nica nie jest unikalna dla dawki ułamkowej.
Nie wiadomo, czy kinetyka utrzymywania się przeciwciał będzie się różniła w przypadku szczepionki przeciw żółtej gorączce w ułamkowej i pełnej dawce. Geometryczne średnie miana obserwowane w naszym badaniu sugerują, że odporność będzie prawdopodobnie utrzymywać się przez lata i być może przez całe życie. Martins i wsp.8 odkryli wykrywalne przeciwciała po 10 miesiącach od podania różnych ułamkowych dawek szczepionki przeciw żółtej gorączce. W ramach tej oceny uczestnicy byli monitorowani rok po szczepieniu. Obecnie trwają testy.
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, nie uwzględniliśmy grupy kontrolnej uczestników, którzy otrzymali pełną dawkę szczepionki przeciw żółtej gorączce z powodu problemów technicznych i etycznych, więc nie mogliśmy bezpośrednio porównać odpowiedzi immunologicznej po dawce ułamkowej z tą po pełnej dawce. Również użycie miana PRNT50 mogło spowodować nieprawidłową klasyfikację uczestników o niskich mianach jako seropozytywnych do neutralizacji przeciwciał przeciw żółtej febrze, gdy w rzeczywistości miano było spowodowane przeciwciałami krzyżowo reaktywnymi. Jednakże, ponieważ próbki surowicy uzyskano przed szczepieniem i po szczepieniu od każdego z uczestników, można było nadal ocenić specyficzną odpowiedź na szczepionkę. Nie dokonaliśmy kalibracji miana przeciwciał przeciw gorączce żółtej przy użyciu międzynarodowego preparatu referencyjnego, co utrudnia porównanie naszych mian z wynikami uzyskanymi w innych niedawnych badaniach dotyczących szczepienia cząstkami cząstkowymi17. Międzynarodowa standaryzacja wyników badań na żółtą gorączkę dopiero niedawno zalecane, więc wygenerowano bardzo mało danych
[hasła pokrewne: alanya szamotuły, nfz sosnowiec, triamcynolon ]

Tags: , ,

No Responses to “Immunogenność szczepionki frakcjonowanej podczas epidemii żółtej febry – raport wstępny ad 6”

  1. Tough Nut Says:

    Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

  2. Mieszko Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Odszkodowanie za utratę zdrowia[...]

  3. Emil Says:

    Jeśli nie chorujesz na jakaś popularną znaną przez lekarza chorobę

Powiązane tematy z artykułem: alanya szamotuły nfz sosnowiec triamcynolon