Calominal
Just another WordPress site

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ICYKLOFRENIA, CZYLI PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJN A (SYNONIMY: PSYCHOZA SZALOWO-POSĘPNICZA, PSYCHOSIS CIRCULARIS, PSYCHOSIS MANIACO-DEPRESSIV A) Jest to psychoza, którą znamionuje okresowy przebieg, przy czym poszcze- gólne okresy chorobowe mogą polegać na występowaniu albo. tylko stanów de- presji, albo tylko stanów maniakalnych, albo też na przemian, w różnej kolej- ności, stanów już to depresyjnych, już to mianiakalnych. Między poszczegól- nymi okresami są remisje, w czasie których stwierdza się zasadniczo stan bezob- jawowy (eunoia). Cyklofrenia jest chorobą częstą, po najczęstszej chorobie psychicznej, schi- zofrenii, zdaje się zajmować drugie miejsce. Niejednolitość sprawdzianów sta tystyki psychiatrycznej sprawia, że w chwili obecnej trudno sobie wyrobić sąd o częstości występowania tych dwóch chorób. Stoimy na stanowisku, że zarówno ze schizofrenii, jak i z cyklofrenii należy wyłączyć przypadki ostrych psychoz czynnościowych typu schizo- lub cyklofrenoidalnego, które powstały na tle nie- swoistym. Za cyklofrenię “prawdziwą” uważamy więc tylko te przypadki, które zdradzają przewlekłość swojego podłoża. Są pewne wskazówki patofizjologiczne, że i w okresie remisji, a więc w stanie bezobjawowym, utrzymują się pewne cielesne odchylenia od stanu prawidłowego, które w myśl teorii nerwizmu muszą być zależne od mózgu. Badacze radzieccy z ogromną usilnością pracują nad tym zagadnieniem (poza dawniejszymi pracami Bechterewa, Osipow, Ostankow, Ratner, Protopopow i in.). Nie stwierdzono wpraw- dzie zaburzeń dla cyklofrenii swoistych, lecz i .te, które stwierdzono, rzucają światło na trwały charakter nierównowagi procesów hamowania i pobudzenia w układzie nerwowym ośrodkowym. W okresach remisji stwierdza się np. nadal wzmożoną pobudliwość układu sercowo-krążeniowego i tzw. wazopatię (Gurewicz). Układ neu- rowegetatywny i wewnątrzwydzielniczy zdają się być w stanie trwałej nierówno- wagi, która do szczytu dochodzi w powtarzających się okresach manii i depresji. Nie ulega wątpliwości, że dalsze badania doprowadzą do wykrycia może nawet zmian strukturalnych w mózgu, od których zależy ten przewlekły stan nierównowagi. Cyklofrenia jest więc chorobą przewlekłą, która tylko urozmaicona bywa epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi. Te ostre epizody maniakalne lub depresyjne pozostawiają za każdym razem wrażenie, że chodzi tylko o chorobę ostrą. [patrz też: , kosmetyki organiczne, Karmy dla psów, protetyka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)