Calominal
Just another WordPress site

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko niekiedy wykonuje ruchy o cechach iteracji, np. nagle rytmicznie klaszcze w dłonie, powtarza pewne ruchy palcami itd. Ruchy te nasilają się, gdy dziecko wpada w gniew lub lęk. Do wyładowania afektywnego przychodzi bardzo łatwo pod wpł wem naj słabszych bodźców, np. gdy nie spełni się zaraz zachcianki, np. gdy dziecko sygnalizuje głód lub pragnienie. Mimo daleko posuniętego otępienia twarz dziecka zachowała inteligentny wyraz. Przy ogólnym, daleko posuniętym stę- pieniu afektywnym stwierdza Jlię wybitną chwiejność afektywną. Z uczuciowości wyższej nie pozostalo ani śladu. Dziecko do rodziców w czasie odwiedzin odnosi się jak do obcych ludzi, reaguje na ich widok panicznym strachem i bezładną ucieczką. Stosunkowo jeszcze najspokojniejsze jest, gdy się na nie nie zwraca uwagi. lnnymi dziećmi nie zajmuje się, niekiedy przejawia wobec nich dziką agresywność. . Chora przebywała w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 25. X. 1950 r. do 28. IV. 1951 r. i od dnia 4. VII. 1951 r. do 29. II. 1952 r. Wykonano odmę móz- gową drogą podpotyliczną. Zdjęcia pneumoencefalograficzne nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. Przeprowadzono tu insulinoterapię bez wyniku. Wszelkie inne środki zachowawcze nie dały również poprawy. Wobec trwale utrzymującego się eretyzmu przekazano dziecko na życzenie ojca do Szpitala Miejskiego w Gdańsku, gdzie na Oddziale Chirurgicznym Dr Ziemno- wicz wykonał dnia 28. VI. 1951 r. zabieg psychochtrurgiczny, tzw. topischemię, po- legający na ucisku kory płatów przedczołowych na krótki przeciąg czasu celem doprowadzenia tkanki mózgowej do miejscowego obumarcia. Zabieg ten nie dal w następstwie żadnej poprawy stanu psychicznego. Chora jest jed ą z najuciążliw- szych pacjentek Oddziału Dziecięcego Szpitala w Swieciu: stale podniecona psycho- ruchowo, agresywna, krzykliwa, bez łączności uczuciowej i intelektualnej z otocze- niem, na zbliżanie się personelu reaguje strachem i ucieczką, ma stale skłonności do samookaleczeń, zanieczyszcza się moczem i kałem. Niekiedy udaje się z chorą na-wiązać krótkotrwały, powierzchowny kontakt. Spełnia wówczas z trudnością proste polecenia, np. podaje rękę, bierze podany jej przedmiot. Zadane jej pytania powta- rza (echolalia), po czym dłuższy czas na różne inne pytania daje wciąż tę samą od- powiedź (perseweracja). Krótkotrwałe takie kontakty zdają się świadczyć o tym, że chora w pewnym stopniu rozumie treść zadawanych jej pytań. Rozpad struktury osobowości i otępienie osiągnęły z upływem czasu ogromne rozmiary. Według infor- macji Szpitala w Świeciu z końca r. 1963, z upływem lat chora straciła doszczętnie kontakt z otoczeniem, nie reaguje na pytania i polecenia, nawet nie ujawnia lęku. Całymi dniami siedzi na jednym miejscu, często z głową opartą na stole lub zwie- szoną między kolanami, kiwa się stereotypowo, czasem, znacznie rzadziej niż daw- niej, bije się pięściami po głowie, uderza głową o ścianę, gryzie ręce.. potrąca jakby przypadkowo siedzące obok chore. W ostatnich dwóch latach nic nie mówi, od około roku nawet nieartykułowane dźwięki wydaje znacznie rzadziej, czasem krzyczy prze- raźliwie. Na ogół jest spokojniejsza niż, dawniej, co przypisać można largaktylowi zażywanemu w dawce dobowej do 300 mg. Przy spożywaniu posiłków, jeżeli nie jest karmiona łyżką, posługuje się rękami – jada łapczywie. Zanieczyszcza się, często rozmazuje kał rękami. Od ok. 14 r. Ż. miesiączkuje, na ogół dość regularnie. Od r. 1956 miewa rzadkie napady padaczkowe typu grand mat. Próby wykonania eeg nie udały się z powodu podniecenia chorej. Przy tym wszystkim zachowała inteli- gentny wyraz twarzy i jest uderzająco podobna do zdjęcia z 13 r. Ż. [podobne: , stomatolog Warszawa, witamina b6, Stomatolog Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)