gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku ad

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W czasie obserwacji trwającej ponad 33 miesiące w badaniu fazy ustalania dawki, niwolumab i ipilimumab powodowały całkowity wskaźnik przeżywalności w ciągu 3 lat wynoszący 68% wśród pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, niezależnie od tego, czy wcześniej byli leczeni. Wyniki z randomizowanego badania fazy 2 CheckMate 069 z udziałem wcześniej nieleczonych pacjentów8 wykazały odsetek całkowitego przeżycia po 2 latach 64% w grupie otrzymującej terapię skojarzoną i 54% w grupie, która otrzymała ipilimumab w monoterapii.9 Poprzednio zgłoszone dane z fazy 3 Badanie CheckMate 067 z udziałem pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym czerniakiem wykazało znacznie dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji i wyższe odsetki obiektywnej odpowiedzi u pacjentów otrzymujących niwolumab i ipilimumab oraz u samych niwolumabów niż w przypadku samego ipilimumabu .4,10 W tym artykule przedstawiamy pierwszą analizę 3-letnie ogólne dane dotyczące przeżycia z badania CheckMate 067. Metody
Pacjenci
Dorośli pacjenci z wcześniej nieleczonym, potwierdzonym histologicznie stadium III (nieoperacyjny) lub czerniakiem w stadium IV, o znanym statusie mutacji BRAF V600, oraz z wynikiem oceny statusu Eastern Cooperative Oncology Group 0 lub (w skali 5-punktowej, z wyższym poziomem wyniki wskazujące na większą niepełnosprawność) zostały włączone do badania. Pełną listę kryteriów kwalifikowalności przedstawiono już wcześniej.4
Projekt i leczenie próbne
W tej podwójnie ślepej próbie trzeciej fazy pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać jeden z następujących schematów: niwolumab w dawce mg na kilogram masy ciała co 3 tygodnie oraz ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram co 3 tygodnie dla czterech dawek, a następnie niwolumab w dawce 3 mg na kilogram co 2 tygodnie; niwolumab w dawce 3 mg na kilogram co 2 tygodnie (plus placebo dostosowane do ipilimumabu); lub ipilimumab w dawce 3 mg na kilogram co 3 tygodnie dla czterech dawek (plus placebo dopasowane do niwolumabu) .4 Randomizacja była stratyfikowana zgodnie ze stanem mutacji BRAF, stadium przerzutów i zaprogramowanym stanem ligandu śmierci komórek (PD-L1). Leczenie kontynuowano do czasu progresji choroby, rozwoju niedopuszczalnych toksycznych zdarzeń lub wycofania zgody. Pacjenci z korzyścią kliniczną i bez istotnych zdarzeń niepożądanych mogą być leczeni w sposób wykraczający poza postępy zgodnie z decyzją badacza.
Dwa pierwszorzędne punkty końcowe to czas przeżycia bez progresji i całkowity czas przeżycia w porównaniu z grupą otrzymującą niwolumab-plus-ipilimumab lub monoterapią niwolumabem i grupą monoterapii ipilimumabem. Drugorzędowymi punktami końcowymi była ocena obiektywnego wskaźnika odpowiedzi; opisowe oceny całkowitego przeżycia, przeżycia wolnego od progresji oraz odsetka obiektywnych odpowiedzi między grupą niwolumab-plus-ipilimumab a grupą monoterapii niwolumabem; oraz ocenę ekspresji PD-L1 w nowotworze jako prognostycznego biomarkera do przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia.
Oceny
Całkowite przeżycie zdefiniowano jako czas od randomizacji do śmierci, czas przeżycia wolny od progresji jako czas od randomizacji do pierwszej udokumentowanej progresji choroby lub śmierci (w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza), a wskaźnik obiektywnej odpowiedzi jako odsetek pacjentów o najlepszej ogólnej odpowiedzi częściowej lub całkowitej odpowiedzi
[patrz też: badanie witaminy d3 cena, ile trwają studia lekarskie, fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: badanie witaminy d3 cena fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej ile trwają studia lekarskie