gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Całkowite przeżycie w połączeniu z niwolumabem i Ipilimumabem w zaawansowanym czerniaku ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Częstość przeżycia całkowitego po 2 latach wynosiła 64% w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab i 59% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 45% w grupie otrzymującej ipilimumab (współczynnik ryzyka zgonu z niwolumabem plus ipilimumab vs. ipilimumab, 0,55 [98% CI, 0,42 do 0,72, P <0,001], współczynnik ryzyka zgonu z niwolumabem w porównaniu do ipilimumabu, 0,63 [98% CI, 0,48 do 0,81, P <0,001]). W tej 3-letniej analizie wskaźnik całkowitego przeżycia po 3 latach wyniósł 58% w grupie niwolumab-plus-ipilimumab i 52% w grupie otrzymującej niwolumab, w porównaniu z 34% w grupie ipilimumabu. Mediana całkowitego czasu przeżycia nie została osiągnięta w grupie otrzymującej niwolumab-plus-ipilimumab (95% CI, 38,2 miesiąca do osiągnięcia nie osiągnięto), ale osiągnięto w grupie niwolumabu (37,6 miesiąca, 95% CI, 29,1 nie osiągnięto) i grupie ipilimumab (19,9 miesiąca, 95% CI, 16,9 do 24,6) (rysunek 1B). Współczynnik ryzyka zgonu z niwolumabem i ipilimumabem w porównaniu do ipilimumabu wynosił 0,55 (95% CI, 0,45 do 0,69, P <0,001), a niwolumab w porównaniu z ipilimumabem wynosił 0,65 (95% CI, 0,53 do 0,80, P <0,001). W analizie opisowej współczynnik ryzyka zgonu z niwolumabem i ipilimumabem w porównaniu z niwolumabem wynosił 0,85 (95% CI, 0,68 do 1,07). Ryc. 2. Rycina 2. Analiza całkowitej przeżywalności i przeżycia bez progresji po 3 latach. Wykryto opisowe analizy podgrup dotyczące całkowitego czasu przeżycia i czasu przeżycia bez progresji w wcześniej określonych podgrupach pacjentów, którzy otrzymali terapię skojarzoną z niwolumabem i ipilimumabem (Nivo + Ipi ) w porównaniu do monoterapii niwolumabem (Nivo). Wyniki wyrażono jako nieskorygowane współczynniki ryzyka w analizach przeżycia wolnego od progresji (stosunek ryzyka w przypadku progresji, nawrotu lub śmierci) i przeżycia całkowitego (współczynnik ryzyka zgonu) u pacjentów, którzy otrzymali terapię skojarzoną z niwolumabem i ipilimumabem, w porównaniu z niwolumabem monoterapia; Pokazano także trzyletnie wskaźniki całkowitego przeżycia i przeżycia wolnego od progresji. Współczynniki statusu Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ocenia się na 5-punktowej skali, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą niepełnosprawność; wynik 0 oznacza brak objawów i łagodne objawy. LDH oznacza dehydrogenazę mleczanową, programowany ligand śmierci PD-L1 i górny limit górnej granicy normy.
W większości istotnych klinicznie podgrup, w tym u pacjentów z mutacjami BRAF, z chorobą stopnia M1c i osób z podwyższonym poziomem dehydrogenazy mleczanowej zaobserwowano liczbowo wyższe wskaźniki przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia w przypadku leczenia skojarzonego w porównaniu z monowumumabem w monoterapii. Rysunek 2). Wyniki przeżycia faworyzowały grupy zawierające niwolumab w grupie ipilimumabu we wszystkich ocenianych podgrupach (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym).
Rycina 3. Rycina 3. Całkowite przeżycie u pacjentów z mutacjami BRAF lub bez. Pacjent A pokazuje wyniki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia u pacjentów z mutacjami BRAF. Pacjenci byli obserwowani przez co najmniej 36 miesięcy (linia przerywana). Mediana całkowitego czasu przeżycia nie została osiągnięta w grupie zawierającej niwolumab i wynosiła 24,6 miesiąca (95% CI, 17,9 do 31,0) w grupie ipilimumabu. Symbole (znaczniki, trójkąty i kółka) oznaczają ocenzurowane dane
[hasła pokrewne: darmowy dietetyk, kardiolog od czego jest, stomatologia wrocław ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: darmowy dietetyk kardiolog od czego jest stomatologia wrocław