Calominal
Just another WordPress site

Badania nad psychologia marzenia sennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania nad psychologią marzenia sennego nie pozo- stawiają wątpliwości co do tego, że wszelkie tworzywo marzenia senhego po- chodzi z doświadczenia aktualnego lub przeszłego. Określenie “intrapsy- chiczny” jako odpowiednik fizjologicznego terminu “wewnątrzkorowy” rozu- mieć trzeba tylko jako określenie względne, wskazujące na dysproporcję mię- dzy zasobem odebranych z zewnątrz doznań a ilością wyprodukowanych przez aktywną osobowość energii psychicznych. Obserwując rozwój psychiki dziecięcej, można dopatrzyć się jeszcze jednej fazy, którą wstawić należy między instynkt i myślenie archaiczne. Mianowicie w ciągu pierwszych paru lat życia dziecko zdobywa pierwsze wiadomości przed- miotowe i językowe, wytwarza w sobie pierwsze hamulce, ale ogranicza się do pytań o nazwę przedmiotu, o jego miejsce, nie interesując się myślowo światem zewnętrznym. Dopiero około 3 roku życia zaczyna stawiać pytanie “dlaczego?” i stąd wiek ten uważa się za przełomowy rozwojowo. Zycie psychiczne zaczyna się wówczas przekształcać jakościowo, dziecko zaczyna przejawiać pracę włas- nej myśli, opracowując indywidualnie nabyte doświadczenie osobnicze. Okres do 3 roku życia odpowiada elementarnym “analizatorskim” czynnościom, owym zawiązkom gnozji, związanej z odruchowością warunkową. W tymże okresie przedarchaicznym pojawiają się też pierwsze hamulce psychiczne, których na poziomie instynktów jeszcze nie ma. Okres myślenia archaicznego trwa u dziecka od 3 do 7 roku życia. Dopiero wówczas pojawia się najwyższa warstwa psy- chiczna, w czasie której stopniowo, pod wpływem pomyślnych wpływów wy- chowawczych, przychodzi do uspołecznienia egocentrycznych popędów i do kształcenia się myśli przyczynowo-logicznej. Okres ten trwa aż do okresu, który ustawodawstwa określają mianem pełnoletności. W istocie aż do pełnego osiąg- nięcia optimum rozwojowego upływa przeważnie jeszcze więcej czasu. W każ- dym razie w okresie tym rozwój życia uczuciowego i intelektualnego idzie w parze, jak w ogóle podział ten uważany jest powszechnie raczej za sztuczny, gdyż życie psychiczne wykazuje jedność czynnościową. Z powyższego można wysnuć parę wniosków dotyczących przyszłego rozwoju człowieka. [patrz też: , bielizna nocna, artykuły fryzjerskie, olejek cbd ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)