Calominal
Just another WordPress site

Analogiczne trudnosci moga powstac w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analogiczne trudności mogą powstać w przypadkach cyklofrenii, w której poszcze- gólne okresy maniakalne lub depresyjne mogą się niekiedy podbarwiać schizofre- nicznie. Bywa też odwrotnie. Na podłożu przewlekłej schizofrenii może wystąpić stan maniakalny lub depresyjny. Znane są też od dawna “psychozy mieszane”, gdzie przy jąć trzeba współistnienie dwóch chorób na raz, schizofrenii i cyklofrenii. Zawile zagadnienia różnicowe, nasuwające się przy rozważaniu struktury takich zlożonych psychoz, nie dadzą się praktycznie rozwiązać bez uwzględnienia zjawisk etioepige- nezy, Pomijając tego rodzaju możliwości, bynajmniej zresztą nie stanowiące w prak- tyce rzadkości, zastanowić się warto nad odróżnieniem schizofrenii od długotrwa- .łych stanów hipomaniakalnych lub depresyjnych, które mogą czasem naśladować nawet degradację społeczną. Istotną rzeczą jest tu umiejętność obserwowania afektu. Zmodulowanie jego w stanie wzmożonego samopoczucia hipomaniakalnego w Ide- .runku ujemnym bywa czasem trudne. Może to naśladować sztywność schizofreniczną, utrwaloną w nastroju pogody i optymizmu, nie dostosowanym do sytuacji chorego i do bodźców, którymi na niego działamy. Jeżeli ma się wprawę, to można spostrzec, że syntonia schizofrenika jest powierzchowna, że wypływa z autyzmu, że nie udziela się otoczeniu. Wychodzą przy tym na jaw dziwactwa, które mogą rozśmieszać oto- czenie, lecz dalekie są od stwarzania nastroju wspólnoty przeżycia uczuciowego. Także drażliwość w stanie hipomaniakalnym w porównaniu z drażliwością niespo- łecznego schizofrenika jest inna, w pierwszym przypadku bardziej po ludzku zro- zumiała, w drugim .przypadku nacechowana chłodem uczuciowym. Przy różnicowaniu między schizofrenią prostą a psychonerwicą histeryczną z upor- czywymi dolegliwościami hipochondrycznymi pamiętać trzeba o możliwości tzw. schi- zofrenii somatopsychicznej, czyli hipochondrycznej. Występuje ona u osobników mło- dych i nie da się tu wykazać dostosowanego czynnika reaktywnego. Przy dokładniej- szym badaniu nie mogą ujść uwagi objawy rozszczepienne, swoiste zaburzenia życia uczuciowego i degradacja pierwotna. Podobnie też przy różnicowaniu z nerwicą na- tręctw nie wolno zapominać o możliwości natręctw objawowych w przebiegu procesu schizofrenicznego. Także rozpoznanie neurastenii, jeżeli nie widzimy jej zrozumiałego tła, nie powinno lekarzowi zamykać oczu na prawdopodobieństwo – zwłaszcza u młodych ludzi – stadium neurasthenicum przewlekłego procesu schizofrenicznego. Im dokładniej chorego badamy, tym więcej w nim widzimy. [patrz też: , deratyzacja warszawa, witamina b6, foteliki dla dzieci ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)