Calominal
Just another WordPress site

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie pozostawia wątpli- wości, że jest to mieszany zespól maniakalno-katatoniczny, przy czym zespól katatoniczno-hipokinetyczny często bywa powikłany jeszcze objawami katalepsji. Przypadek nr 21. Schizophrenia chronica catatonica. P. J., tir. 16. IV. 1923 r. Obciążenia dziedzicznego rzekomo brak. Już jako dziecko podpadała swoim zbyt spokojnym temperamentem, nie lubiła bawić się z dziećmi, miała trudny kontakt z otoczeniem, była nietowarzyska, kapryśna, uparta. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej powolna i dziwaczna, zamyślała się, przejawiała lękliwość, przesadną pobożność i była drażliwa. W szkole uczyła się średnio, była jednak dość pracowita, zrobiła małą maturę. Rodzina nie widziała w tych właściwościach charakteru (s chi- zoidia, schizophrenia simplex) nic chorobliwego. Widoczne dla otoczenia objawy psy- chozy pojawiły się w marcu 1948 r. Chora zrobiła się apatyczna, straciła chęć do pracy, stała się przeczulona, każdy drobiazg ją denerwował, coraz mniej jadła, nikt nie mógł zrozumieć o co jej chodzi, “byle czego czepiała się”, wpadała np. w gniew z powodu nieodpowiedniego położenia papierośnicy na stole, w gniewie ciskała przed- miotami o ziemię, stała się apodyktyczna i dziwaczna, biła osoby z otoczenia, kiedy ją zamykano, uciekała przez okno i wałęsała się nie wiadomo gdzie. W czasie od 3. III. do 13. IV. i od 17. VIII. do 24. XI. 1948 r. przebywała w szpi- talu w Kocboro-wie, gdzie rozpoznano postać katatoniczną schizofrenii. Pod wzglę- dem somatyczno-neurologicznym nie stwierdzono tam odchyleń od stanu prawidło- wego. Ustalono tam następujący stan psychiczny: brak poczucia choroby psychicz- nej, twierdziła, że dostała się do szpitala przez nieporozumienie, kontakt z chorą, bardzo trudny, przeczy ona faktom z anamnezy, pytania zbywa odpowiedziami nie- jasnymi lub grymasami mimiki, wybitne rozkojarzenie, na oddziale zachowanie dzi- waczne, zmanierowana, zamknięta w sobie, nie posiada kentaktu z otoczeniem, od- mawia przyjmowania pokarmów, popada w niemal zupełny mutyzm. Leczenie wstrzą- , sami elektrycznymi dało poprawę na dwa miesiące, później znowu stała się agresywna, chwilami apatyczna, to znowu podniecona, przestała zajmować się gospodarstwem, unikała ludzi, jadła, gdy nikt nie widział, czasem uciekała, jakby ją kto gonił. Przy ponownym przyjęciu w Kocborowie wybitnie zmanierowana, stereotypowe grymasy twarzy, wykrzywia dziwacznie usta, podniecona psychoruchowo, mówi wolno, za- cina się, czasem na pytania nie odpowiada, czasem rozpoczęte zdanie w połowie przerywa lub porusza się, jakby miała odpowiedzieć, lecz głosu nie dobywa (otamo- wania). Omamów nie stwierdzono, urojeń nie wypowiadała, lecz robiła wrażenie wylęknionej, zresztą we wszystkich kierunkach zorientowana, lecz wybitnie rozko- jarzona. [patrz też: , depilacja laserowa Łódź, catering dietetyczny, gabinet ginekologiczny ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)