gabinet psychologiczny
badania psychologiczne

Analiza epigenetyczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Analiza epigenetyczna tej jednostki nie pozostawia wątpliwości, że jest to mieszany zespól maniakalnokatatoniczny, przy czym zespól katatonicznohipokinetyczny często bywa powikłany jeszcze objawami katalepsji. Obciążenia dziedzicznego rzekomo brak. Już jako dziecko podpadała swoim zbyt spokojnym temperamentem, nie lubiła bawić się z dziećmi, miała trudny kontakt z otoczeniem, była nietowarzyska, kapryśna, uparta. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej powolna i dziwaczna, zamyślała się, przejawiała lękliwość, przesadną pobożność i była drażliwa. W szkole uczyła się średnio, była jednak dość pracowita, zrobiła małą maturę. Rodzina nie widziała w tych właściwościach charakteru (schizoidia, schizophrenia simplex) nic chorobliwego. Widoczne dla otoczenia objawy psychozy pojawiły się w marcu 1948 r. Chora zrobiła się apatyczna, straciła chęć do pracy, stała się przeczulona, każdy drobiazg ją denerwował, coraz mniej jadła, nikt nie mógł zrozumieć o co jej chodzi, byle czego czepiała się, wpadała np. w gniew z powodu nieodpowiedniego położenia papierośnicy na stole,           w gniewie ciskała przedmiotami o ziemię, stała się apodyktyczna i dziwaczna, biła osoby z otoczenia, kiedy ją zamykano, uciekała przez okno    i wałęsała się nie wiadomo gdzie. W czasie od 3. III. do 13. IV. i od 17. VIII. do 24. XI. 1948 r. przebywała w szpitalu w Kocborowie, gdzie rozpoznano postać katatoniczną schizofrenii. Pod względem somatycznoneurologicznym nie stwierdzono tam odchyleń od stanu prawidłowego. Ustalono tam następujący stan psychiczny: brak poczucia choroby psychicznej, twierdziła, że dostała się do szpitala przez nieporozumienie, kontakt z chorą, bardzo trudny, przeczy ona faktom z anamnezy, pytania zbywa odpowiedziami nie- jasnymi lub grymasami mimiki, wybitne rozkojarzenie, na oddziale zachowanie dziwaczne, zmanierowana, zamknięta w sobie, nie posiada kontaktu         z otoczeniem, od- mawia przyjmowania pokarmów, popada w niemal zupełny mutyzm. Leczenie wstrząsami elektrycznymi dało poprawę   na dwa miesiące, później znowu stała się agresywna, chwilami apatyczna, to znowu podniecona, przestała zajmować się gospodarstwem, unikała ludzi, jadła, gdy nikt nie widział, czasem uciekała, jakby ją kto gonił. Przy ponownym przyjęciu w Kocborowie wybitnie zmanierowana, stereotypowe grymasy twarzy, wykrzywia dziwacznie usta, podniecona psychoruchowo, mówi wolno, zacina się, czasem na pytania nie odpowiada, czasem rozpoczęte zdanie w połowie przerywa lub porusza się, jakby miała odpowiedzieć, lecz głosu nie dobywa (otamowania). Omamów nie stwierdzono, urojeń nie wypowiadała, lecz robiła wrażenie wylęknionej, zresztą we wszystkich kierunkach zorientowana, lecz wybitnie rozkojarzona. [patrz też: ajwen, nfz sosnowiec, przerzuty do płuc objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Analiza epigenetyczna”

 1. Cezary Says:

  [..] Cytowany fragment: uśmiech[...]

 2. 3D Waffle Says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 3. Magdalena Says:

  Article marked with the noticed of: Catering dietetyczny Gdańsk[...]

 4. Papa Smurf Says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

 5. Thrasher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do plan treningowy na mase[...]

 6. Wojciech Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

Powiązane tematy z artykułem: ajwen nfz sosnowiec przerzuty do płuc objawy